Iseteenindus / vaide esitamine

Iseteenindus võimaldab Teil vaadata rikkumise fikseerimise käigus tehtud fotosid, esitada vaie või tasuda leppetrahv pangalingi abil.


Küsimuste või probleemide korral pöörduge palun meie klienditeeninduse poole telefonil 6 735 000 või kirjutage e-posti aadressile park@unipark.ee