« avalehele

eParkimine teenused

Avalehel asuv parklate kaart annab põhjaliku ülevaate erinevates piirkondades asuvatest parklatest. Piisab hiireklikist parkla ikoonil või kaardi all loetelust valitud parkla nimel, kui avanevas aknas kuvatakse kogu parklat puudutav informatsioon.

eParkimine hõlmab täna muuhulgas järgmisi teenuseid:

„eParkimisluba“

„eParkimisluba“ on eParkimise keskkonnast ostetud elektroonilinse parkimispilet (parkimisluba). Selle ostjateks võivad olla nii erakliendid, kui ka ärikliendid.

Parkla asukoht, parkimisloa pikkus, soovitud algusaeg (kuupäev ja kellaaeg) on võimalik valida Teie enda äranägemisel. Pärast vajalike valikute tegemist on parkimisloa eest võimalik tasuda ülekandega Eesti suuremate pankade internetipankades. Juhul, kui Teie valitud parklas võimaldatakse mingi aeg tasuta parkimist (näiteks esimene tund1h), siis lisatakse see tasuta aeg Teie ostetud pileti tasulisele kehtivusajale täiendavalt.

eParkimisluba soovitame nendele klientidele, kes mõistavad ja soovivad oma aega planeerida või kellel ei ole võimalik m-parkimisega tasuda.

Näiteks haigla või hotelli külastamisel eelnevalt planeeritud kellaajal on mõistlik soetada kohe ka eParkimisluba hilisemate sekelduste vältimiseks.

eParkimisluba on ühtlasi ka soodsaim sularahata viis parkimisteenuse ostmiseks. Näiteks m-parkimise SMS -saatmise operaatoritasu on 0,32 eurot. Pangaülekandega tasutud eParkimisluba ei maksa sõltuvalt Teie kodupangast Teile midagi või maksab m-parkimise operaatortasust poole vähem – 0,16 eurot.

Mingit paberil luba välja trükkida ei ole vaja. Teie ostetud parkimisluba on elektrooniline ja see aktiviseeritakse automaatselt Teie valitud kuupäeval ja kellaajal.

Aktiivseid, ootel ja kehtetuid parkimislube on Teil endal võimalik jälgida oma kasutajakontol.

Parkimisloa kehtivust kontrollib vajadusel parkimiskontrolör spetsiaalse käsiterminaaliga.

eParkimisloa ostmise lühijuhend

Ostuprotseduuri teostamiseks on soovitame Teil luua eelnevalt luua endale kasutajakonto. Kontot on siiski võimalik luua ka hiljem ostuprotseduuri käigus.

Valige parkla asukoht, soovitud parkimisloa pikkus ning kehtivuse algusaeg, s.h.kuupäev ja kellaaeg. Pärast vajalike valikute tegemist ja Parkimislepingute üldtingimuste aktsepteerimist pakutakse Teile võimalust tasuda ülekandega Eesti suuremate pankade internetipankades. Teie koostatud eParkimisloa tellimuse võite jätta ka ootele ja maksta selle eest hiljem.

NB! Teenuse tõrgeteta toimimiseks tuleks jälgida, et korrektselt oleks sisestatud nii Teie autonumbri(d), kui ka e-posti aadress ja mobiiltelefoni number. Teie sisestatud e-posti aadressile saadetakse alati pärasteale internetipangas tasumist kõik teenuse arved teenuse eest ja Teie sisestatud mobiiltelefonile saadetakse meeldetuletav SMS vahetult enne parkimisloa kehtivuse lõppemist.

„Parkimiskiosk“

Külastades autoga teenindusasutust, äri või kauplust paneme sageli tähele, et klientide autodele ette nähtud parkimiskohad on hõivanud hoopis kõrvalised sõiduvahendid. Majahaldajad üritavad parkimiskaost erinevate meetoditega korrastada. Tavaliselt ei anna need rakendatud meetmed aga loodetud tulemust, näiteks juba seetõttu, et puudub professionaalne parkimiskorralduse järelevalve.

Olukorra lahenduseks pakume teenust „Parkimiskiosk“

„Parkimiskiosk“ on elektrooniliste parkimislubade eParkimise kasutajaliides, kus auto registreerimisnumbri sisestamisel omistatakse konkreetsele sõiduvahendile elektrooniline parkimisluba parkimiseks kindlaksmääratud parkimiskohal. Parkimiskioski kasutamine aitab leevendada üldlevinud parkimisprobleeme, jagades kaupluste, juuksurite, spordisaalide jm. teenindusasutuste juures vähestel parkimiskohtadel parkimisõigust just neid asutusi külastavatele klientide vahel. Parkimiskiosk paigaldatakse teenindusettevõttesse nähtavale kohale. Sisenemisel teavitatakse klienti parkimiskioski olemasolust uksel asuva kleebisega „eParkimine“

Elektroonilise parkimisloa sisestamine kioskisse toimub lihtsalt. Parkimiskioski puutetundlikul ekraanil avaneval klaviatuuril valib teenindusasutust külastav klient pargitava sõiduvahendi registreerimisnumbri, mille sisestamise järel näidatakse kioski ekraanil sõiduki parkimisloa lõppaeg.

Parima tulemuse saavutamiseks on „Parkimiskioski“ teenus mõistlik siduda parkimisjärelevalve teenusega.

Selliselt taotletud parkimisloa kehtivust kontrollib vajadusel parkimiskontrolör spetsiaalse käsiterminaaliga.

Teenuse kirjeldus, seinakioskiga (pdf 107KB)
Teenuse kirjeldus, põrandakioskiga (pdf 145KB)

„Parklahaldur“

Parklahaldur on elektrooniliste parkimislubade süsteemi “eParkimine” kuuluv internetipõhine parkimistarkvara. Tarkvara abil on võimalik kasutajaks volitatud isikul administreerida sõidukite parkimislubasid mingil kindlal parkimisalal.

Parklahalduri peakasutajaks võib olla näiteks korterühistu, büroohoone haldur või mõne ametiasutuse haldusjuht, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad sõidukite parkimiskorraldusega seotud küsimused. Parkimislubade administreerimiseks piisab internetiühendusega arvuti olemasolust, sõltumata selle füüsilisest asukohast Süsteemi kasutamist toetavad kõik enamlevinud veebilehitsejad.

Aadressil www.eparkimine.ee sisse logimiseks nõutavad kasutajatunnus ja salasõna võimaldavad anda süsteemi kasutajale anda piisava privaatsuse. Mõne hiireklikiga sõidukile omistatava parkimisloa pikkuseks võib valida alates mõnest tunnist, või anda see luba sõidukile tähtajatuna.

Süsteemi statistika moodul tagab vajadusel Teile hea ülevaate parkimislubadest reaalajas.

Lahenduse kasutamisega saadava parima tulemuse saavutamiseks on teenus mõistlik siduda professionaalse parkimisjärelevalve teenusega.

Parklahalduri kaudu sisestatud parkimislubade kehtivust kontrollib Cityparki parkimiskontrolör vastavalt kehtivatele parkimistingimustele.

Teenuse kirjeldus (pdf 130KB)

„PIN-pilet“

(ingl. k:  PIN- a personal identification number)

PIN-pilet on elektrooniliste parkimislubade süsteemi “eParkimine” kasutajaliides, mille abil juhitakse suletud parkimisaladel väravate või tõkkepuude tööd ja väljastatakse parkijatele parkimisõigused mingiks kindlaks perioodiks.

PIN-pilet lahendust on võimalik kasutada nii mõne büroomaja rentnike parkimiskohtade haldamiseks, kui ka osaliselt pakkuda sealsamas parklas tasulist parkimisteenust teistele parkimisteenuse soovijatele. Tõkkepuu avamiseks sisestab sõidukijuht parkla sisse- või väljapääsu juures asuva parkimisposti klaviatuuril unikaalse neljakohalise numbri ehk PIN-koodi.

PIN-pileti post

Teie töövahend parkla haldamiseks

Mugav administreerimisliides võimaldab vastavates õigustes isikul väga lihtsalt väljastada, pikendada või sulgeda parkla kasutajate parkimisõiguseid (PIN-pileteid).

Parkimisõiguse pikkust on võimalik määratleda minuti täpsusega. Parkimisega seotud statistikat saab selleks õigust omav isik jälgida reaalajas.

PIN-pileti lahenduse kasutamine vähendab oluliselt distantspultide ja puutekaartide kasutamisega kaasnevat parkla väärkasutust, millest levinumaks on parkimisõiguse ebaseaduslik edastamine kolmandatele isikutele. PIN-pileti kasutamisel saavad parkimisõiguse ainult need sõidukijuhid, kes on omandanud selle seaduslikult. Saadud PIN-koodi on võimalik kasutada ettenähtud ajaperioodil lugematul arvul kordi, kuid ainult ühel sõidukijuhil korraga.

Parkimisaja lõppemisel PIN-kood aegub (deaktiveerub) ja sõidukijuhil tuleb väljumiseks ühendust võtta parkla halduriga.

Lahendus on seotud ka teenusega „Parklahaldur“

Mugav ostukeskkond tasulise parkimisõiguse taotlemiseks

Parkimisõiguse taotlemine on väga lihtne. PIN-pileti ostmiseks eParkimine keskkonnas tuleb parkimisloa taotlejal valida soovitud parkimisteenuse algusaeg ja seejärel parkimisaja kestvus. Ühikuteks on tund, 24 tundi, nädal, kuu.

Peale parkimisõiguse eest tasumist internetipangas saadetakse ostja e-posti aadressile arve koos ostetud PIN-piletiga, mis koosneb kahest neljakohalisest koodist PIN-koodist ja PUK-koodist.

NB! PIN-piletit on võimalik väikese lisatasu eest tellida SMS-na ka mobiiltelefonile.

Saadud PIN-koodi saab kasutada ostja poolt valitud perioodi jooksul piiramatu arv kordi parklasse sisenemiseks, kui ka parklast väljumiseks. Aja ületamisel PIN-kood deaktiveerub ja parklast väljumiseks tuleb kasutada PUK-koodi.

PUK-koodi kasutamine (ingl. k: PUK-  PIN unlock key)

Ostetud parkimisaja ületamisel tuleb parklast välja pääsemiseks kasutada PUK-koodi. PUK-i kasutamisel saadetakse Teile täiendav parkimisteenuse arve. Sellisel juhul arvestatakse parkimisteenust iga alustatud tunni eest ja arvestus  toimub alljärgneva valemi kohaselt:

(PUK koodi sisestamise aeg – PIN koodi kehtivuse lõppaeg) X tunnitasu X 1,5 (koef.)

Kasud teenuse kasutamisest:

  • Parkimiskoht on alati garanteeritud;
  • PIN-ileti ostmisel on internetipangast tehtud makse tasuta (M-parkimisel on SMS-i saatmise tasu 32 eurosenti).

Lahendus on seotud ka teenusega „eParkimisluba“

Teenuse kirjeldus (pdf 99 KB)

 

„eParkla“

„eParkla“ on kuutasuline kombineeritud terviklahendus, millesse on kaasatud enamik eParkimise teenuste funktsionaalsusieid. Lisaks sisaldab „eParkla“ teenuse kuutasu parkimisjärelevalvet, nõutavaid liikluskorralduse vahendeid ning vajadusel parkla klientidele suunatud infomaterjali.

„eParkla“ lahendus on igal parkimisalal alati erinev ja selle lahenduse koostamisel arvestatakse alati tellija soovidega.

Teenuse kirjeldus indikatiivse maksumusega (pdf 89KB)

Täiendav informatsioon: info@eparkimine.ee

 

„Nutiparkimine“

Nutiparkimine on Cityparki elektrooniliste parkimislubade süsteemi “eParkimine” kuuluv nutitelefonide parkimistarkvara. Nutiparkimine on makseviis, mis võimaldab mugavalt tasuda parkimisteenuse eest nutitelefoni abil. Nutiparkimist kasutades on võimalik parkida eraparklates ja linnade tasulistel parkimisaladel.

Nutiparkimise kasutamisega pakutatakse Teile kõige soodsamat parkimishinda Cityparki parklates Eestis!

Teenusega on võimalik detailselt tutvuda ja parkimistarkvara telefoni laadida www.nutiparkimine ee

Teenuse kirjeldus (pdf 100 KB)


"eTeenindus"

eTeenindusest on võimalik osta erinevatesse parklatesse elektroonilisi parkimispileteid, näha parkimispiletite ostude ajalugu,vaadata Teile koostatud Nutiparkimise arveid ja saata vajadusel parklaoperaatoritele autoriseeritud teade. Kui Teile on esitatud leppetrahv, siis eTeeninduses on näha ka parkimistrahviga seotud asjaolud, sh. sõidukist tehtud fotod. Soovi korral on võimalik sealsamas esitada saadud trahvi kohta vaie või trahv kohe tasuda pangalingi vahendusel.